Om oss

Truckar med kvalitet till rätt pris

Produktivitet och kvalitet till rätt pris är kärnan i vår verksamhet. Vi säljer och hyr ut systemtruckar, såväl nya som begagnade. Våra kunder erbjuds dessutom full support och service där vi har som mål att överträffa kundens förväntningar. Alltid högsta kvalitet på produkter och tjänster – våra medarbetare är med dig hela vägen från det första mötet till ett långsiktigt samarbete.

Om du köper eller hyr truckar av oss kan du räkna med ett serviceinriktat bemötande hela vägen.

Företaget som sedan skulle bli Systemtruckar bildades 1974 och har sedan dess efter flera flyttar växt och utvecklats, både när det handlar om teknik och antal anställda. Men vi har fortfarande ett stort fokus på kunderna, personalen och miljön.

Engagemang, kompetens och pålitlighet

Engagemang, kompetens och pålitlighet är våra nyckelord och vår verksamhet ska utgå från de krav som samhället, kunderna och medarbetarna har på oss. Vi arbetar därför för att hålla högsta möjliga servicenivå och ser alltid till att alla kunder får den service de behöver.

Miljön är som sagt också en viktig prioritet – både när det handlar om ett kretsloppstänkande med återvinning och en hållbar utveckling. Vi verkar för resursbevarande utveckling och en mindre bränsleförbrukning genom uthyrning och leasing av truckar samt en optimal samordning av transporter/tjänsteresor vid serviceuppdrag.

I miljöarbetet ingår också förebyggande av föroreningar och olycksrisker som en självklar del.

En öppen attityd ska främja trivsel

För att våra medarbetare ska trivas och göra ett bra jobb präglas vårt arbete av en öppen attityd som ska främja trivsel, hållbara arbetsförhållanden och varje enskild anställds personliga utveckling. För att nå dessa mål har vi ett ständigt pågående miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Hela vår personal ska vara engagerad i detta arbete.

Vi utför regelbundna riskanalyser för att trygga medarbetarnas arbetsmiljö och följer självklart de lagar och krav som gäller för vår bransch.

Truckar att hyra och köpa med kvalitet till rätt pris